Alt hvad du skal vide om købsaftaler

Hvis du står overfor et boligkøb, kommer du også til at stifte bekendtskab med en købsaftale. Det er en aftale, der bekræfter købet af boligen. Købsaftalen er med andre ord en kontrakt, der bliver indgået mellem henholdsvis dig som køber og så sælger på den anden side.

Mere om købsaftaler

I en købsaftale vil alle vilkårene og betingelserne for salget af boligen være beskrevet. Derfor danner købsaftalen også grundlag for skødet, som er et juridisk dokument, der dokumenterer ejerskabet over en fast ejendom.

Grunden til, at du som køber underskriver en købsaftale er, at der ikke senere skal opstå usikkerhed om, hvad betingelserne for bolighandlen var. Derfor er det også vigtigt, at købsaftalen indeholder alle vilkår helt ned til mindste detalje. Blandt andet skal det være fremført, hvilke konsekvenser der træder i kraft, hvis købsaftalens vilkår ikke bliver overholdt.

Derfor er det også vigtigt, at denne aftale er skriftlig og bliver underskrevet af både dig som køber og så sælger. Når aftalen er skriftlig, har I nemlig altid mulighed for at hive dokumentet frem og se hvad der står, hvis der skulle komme nogle uoverensstemmelser.

Det indeholder en købsaftale

En købsaftale skal indeholde alle de vigtige informationer om bolighandlen. Der er ikke nogen juridiske formkrav til aftalen, men ofte vil følgende punkter dog alligevel indgå:

 • Købers og sælgers navn og adresser
 • Adressen på ejendommen
 • Matrikelnummeret på ejendommen
 • Overtagelsesdatoen
 • En eventuel dispositionsdato, hvis dette aftales
 • Den endelige pris
 • Betalingsmetode
 • Den offentlige ejendomsvurdering
 • De nuværende forsikringer, der er knyttet til ejendommen
 • En frist for berigtigelse
 • Underskrift fra køber og sælger

Det er meget vigtigt, at du selv gennemlæser hele købsaftalen. Derudover bør du også få hjælp af en køberrådgiver, der kan orientere dig om de eventuelle fejl og mangler, der måtte være i kontrakten.

Som udgangspunkt er det sælger eller dennes rådgiver, der udarbejder købsaftalen. Derfor kan du som køber også risikere, at der fremgår nogle juridiske formuleringer, der stiller sælger bedre end dig. Derfor er det altid vigtigt, at du får en person med juridisk kendskab til at gennemlæse dokumentet for dig. I værste fald kan aftalen være decideret ugunstig for dig.

Husk forbeholdet for køberrådgivers godkendelse

Når der bliver udarbejdet en købsaftale, har du som køber mulighed for at få indsat et forbehold for din køberrådgivers godkendelse. Det betyder, at aftalen ikke er godkendt, før din køberrådgiver har gennemgået alle dokumenterne.