Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring er en forsikring der beskytter køber og sælger af en ejerbolig mod, at der efter overdragelsen af ejerboligen til den nye ejer, viser sig skjulte fejl og mangler på ejendommen.

Adgangen til at tegne en ejerskifteforsikring følger af huseftersynsordningen, der er en forlængelse af loven om forbrugersikkerhed ved køb og salg af fast ejendom. For at kunne opnå adgang til en ejerskifteforsikring gennem huseftersynsordningen, er det en forudsætning at der udarbejdes både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport.

Disse to rapporter vil tilsammen give indblik i ejendommens tilstand, hvilket kan have afgørende betydning for både køber og sælger i forbindelse med køb og salg af ejerboliger, men der som nævnt ovenfor, også er en forudsætning for at køber og sælger kan tegne en ejerskifteforsikring.

Ejerskifteforsikringen er meget fordelagtig for både køber og sælger, men vil ikke mindst have afgørende betydning for sælger. Det skyldes at det ifølge loven er sælger der bærer det økonomiske ansvar, hvis der efter salget viser sig skjulte fejl og mangler på ejendommen.

Derudover kan rapporterne også have stor betydning under forhandlingerne om prisen, da sælger vil kunne nå at udbedre væsentlige skader, fejl og mangler inden salget, mens køber kan gøre væsentlige skader, fejl og mangler gældende overfor sælger.

Hvad er dækket af en ejerskifteforsikring

Det er kun de skjulte fejl og mangler på ejendommen, som vil være dækket af en ejerskifteforsikring. Ved skjulte fejl og mangler menes der de fejl og mangler på ejendommen, der ikke er fremført i tilstands- og elinstallationsrapporterne.

Det er netop på denne baggrund at huseftersynsordningen stiller krav til, at der først udarbejdes henholdsvis en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, før der kan tegnes en ejerskifteforsikring.

Ejerskifteforsikringen vil dække en lang række fejl og mangler på ejendommen, såsom værdiforringende skader, farlige bygningsforhold med risiko for personskader, ulovlige elinstallationer og meget andet, men vil ikke dække skader opstået efter overdragelsen, skader du kendte til, og skader der må kunne forventes at være på en bygning af samme type og alder.

Hvad koster en ejerskifteforsikring

Prisen på en ejerskifteforsikring varierer meget, og kan være på alt mellem 10.000 kr. til op over 100.000 kr. Det vil blandt andet være størrelsen og alderen, samt ikke mindst den generelle tilstand på ejendommen, der vil have afgørende betydning for den endelige pris. Normalvis vil prisen være et sted mellem 10.000-50.000 kr.

Vi gør opmærksom på at ovenstående priser er vejledende, og at priserne som sagt varierer meget. Ønsker du en mere reel pris på din ejerskifteforsikring, får du det nemmest ved at indhente et tilbud med pris fra et forsikringsselskab. Vil du gerne have et tilbud med pris på en ejerskifteforsikring, så anbefaler vi at du finder din ejerskifteforsikring på findforsikring.dk.

Find din ejerskifteforsikring på findforsikring.dk

Sådan finder du de bedste tilbud på en ejerskifteforsikring

På findforsikring.dk kan du hurtigt og nemt få gratis tilbud på en ejerskifteforsikring, med tilbud fra flere forskellige forsikringsselskaber. Du udfylder således blot tilbudsformularen, hvorefter du vil modtage dine gratis tilbud på en ejerskifteforsikring.

Du slipper dermed for at bruge en masse tid og besvær på det opsøgende arbejde, da findforsikring.dk påtager sig det fulde ansvar for, at der bliver fundet tilbud til dig på en ejerskifteforsikring.

Find din ejerskifteforsikring på findforsikring.dk