Gratis tagtjek

Har du et tag der trænger til renovering eller udskiftning, kan det være en god ide først at få foretaget et tagtjek. Med et tagtjek får du nemlig vished om, hvad der er den bedste løsning for dig og dit tag.

Et tagtjek kan i princippet udføres af hvem som helst, men vi anbefaler at du benytter dig af en professionel fagmand. På den måde får du den bedste gennemgang og bedømmelse af dit tag, og opnår en større sikkerhed for, at du ender med at vælge den helt rigtige løsning.

Her på siden giver vi dig svaret på, hvordan du kan få et gratis tagtjek, udført af professionelle fagmand for det bedste resultat. Dertil har vi også set nærmere på, hvad du selv bør være opmærksom på, hvis du vælger selv at tjekke dig efter.

Det skal du være opmærksom på ved et tagtjek

Planlægger du selv at stå for dit tagtjek giver vi dig her nogle gode råd til, hvad du bør være særligt opmærksom på under dit tagtjek. Disse råd er blandt de vigtigste forhold du bør tjekke, men for at opnå det bedste resultat ved dit tagtjek, bør du overlade opgaven til en professionel.

Det skal du være opmærksom på ved et tagtjek:

  • Løs tagbelægning
  • Huller i tagbelægningen
  • Utæt tag
  • Ødelagt understrygning
  • Rådne vindskeder
  • Fyldte tagrender

Løs tagbelægning

Er der en løs tagbelægning på dit tag, er det vigtigt du gør noget ved problemet med det samme. Løse tagplader eller tagsten kan for det første ryge af taget, hvor det kan forårsage skade på på hus, personer og andet.

En løs tagbelægning vil samtidig øge risikoen for at der kan trænge vand og fugt ind under taget, hvor det kan føre til dyre vand- og fugtskader, ligesom svamp kan sætte sig i både tag og selve bygningskonstruktionen.

Huller i tagbelægningen

Huller i tagbelægning er en anden meget slem skade, da huller i taget gør det nemt for vand og fugt, at trænge ind under tagbelægning og sætte sig. Er der huller i dine tagsten eller tagplader, er det derfor meget vigtigt, at du reagerer hurtigt på problemet.

Ofte vil huller i tagbelægningen være så små, at hullerne kan være svære at få øje på for det utrænede øje. Dette er en af grundene til, at du bør få en professionel fagmand til at foretage dit tagtjek, da du er bedre sikret mod, at sådanne skader og slitage opdages.

Utæt tag

Et utæt tag, hvad enten der er tale om huller, sprækker, revner, nedslidt understrygning eller andet, så er et utæt tag et meget alvorligt problem. Selve tagets formål er jo at holde huset tørt, og er taget utæt, kan taget ikke længere opfylde sit formål.

Har du et utæt tag er det derfor altafgørende, at du gør noget ved problemet med det samme. Som vi allerede har været inde på flere gange, vil et utæt tag føre til slemme og dyre skader på både tag og hus, hvis ikke der gøres noget ved problemet i tide.

Med et utæt tag opstår der også andre problemer, der har at gøre med varmeudslippet i dit hus. Den varme luft inde fra huset vil altid søge opad, og hvor det vil have nemt ved at slippe ud af et utæt tag.

Det koster både mange ekstra penge på varmeregningen, da der vil være et større behov for opvarmning af huset, og kan samtidig være medvirkende til, at der opstår et dårligere indeklima inde i huset.

Ødelagt understrygning

Har du et tegltag er det vigtigt at være opmærksom på, at taget først er tæt når det har fået en understrygning. En understrygning er kort fortalt en proces, hvor sprækker og revner mellem teglstenene tætnes.

Er der opstået skader eller slem slitage på din understrygning, er der ikke forskel på de skader der kan opstå, sammenlignet med et utæt tag. For det er faktisk netop hvad der sker, når din understrygning på taget bliver ødelagt. Dit tag bliver utæt, og der opstår øget risiko for vand- og fugtskader.

Rådne vindskeder

Rådne vindskeder på dit tag er også noget du bør være meget opmærksom på, i forbindelse med det tagtjek du foretager af dit tag. En vindskede er det bræt der løber parallelt med tagets hældning, og er en ekstra beskyttelse mod, at der kommer regn, sne og andet nedbør ind under taget.

Er dine vindskeder råddent, eller er der andre skader eller slem slitage, er det vigtigt du får skiftet dine vindskeder. Det er en opgave du godt kan klare selv, så længe du har bare en smule forstand på håndværkerfaget. Vi anbefaler dog at du lader en professionel om arbejdet, for at være på den sikre side.

Fyldte tagrender

Når du alligevel kravler rundt ovenpå dit tag, i forbindelse med at du foretager et tagtjek, så er det en god ide at tjekke, om dine tagrender og nedløbsrør er fyldte. Er dine tagrender og nedløbsrør fyldt op, kan det blokere for vandet der ledes væk fra taget.

Det kan føre til at vandet i stedet vil løbe ud over tagrenderne, hvor det vil samle sig ved husets sokkel. Det kan føre til slemme vandskader i husets fundament, hvilket for alt i verden bør undgås. Fugtskader i husets fundament er nemlig meget slemme skader, med meget dyre renoveringer til følge.

Renovering eller udskiftning af tag

Alt afhængig af hvad dit tagtjek vil afsløre, kan dit tagtjek afsløre et behov for enten en renovering eller en udskiftning – udover at resultatet af dit tagtjek også kan være, at du slet ikke behøves hverken at renovere eller udskifte dit tag.

Afslører dit tagtjek behov for enten en renovering eller udskiftning, er det første der skal afgøres herfra, om dit tag kan nøjes med en renovering, eller om der vil være behov for en decideret udskiftning af hele taget.

Skal du først til at udskifte hele taget, vil udgifterne i sagens natur være højere, end hvis du kunne nøjes med mindre renoveringer eller reparationer. Kan du nøjes med en renovering eller mindre reparation af taget, er det blot at finde en taglægger eller fagmand, der kan løse opgaven for dig.

Er der derimod behov for en udskiftning af taget, er der flere ting du skal tage stilling til. For det første skal du afgøre, hvilken type tagbelægning du ønsker at udskifte med. Her kan det være en god ide at benytte den samme type tagbelægning, som den type tagbelægning dit tag havde i forvejen.

Ønsker du en anden type tagbelægning, er det nødvendigt at undersøge om hvorvidt, dit undertag og den understøttende tagkonstruktion, kan bære den nye tagbelægning. Dette forhold er meget vigtigt, så her anbefaler vi at du får råd og vejledning af en professionel.

Det er afgørende du reagerer straks ved skader og slem slitage

Det er meget afgørende at du reagerer straks ved skader og slem slitage på dit tag, da du ellers risikerer at skaderne og slitagen spreder sig. Er der tale om huller, sprækker eller andre utætheder i dit tag, vil der eksempelvis opstå øget risiko for fugt og svamp.

Spreder det sig det først til undertaget eller til resten af huskonstruktionen, så er der ingen vej udenom, og du må påregne dyre renoveringer, som følge af fugt og svamp eller andet, der har sat sig i selve huskonstruktionen.

Dit tag tjener et helt afgørende formål på dit hus, og er skader eller slitagen så slem på taget, at det ikke længere kan opfylde sit formål, så bør du altså reagerer på det straks. Hvis ikke ender du med dyre renoveringer i længden, som kunne have været undgået, hvis du sørger for at reagere i tide.

Sådan får du et gratis tagtjek på 3byggetilbud.dk

På 3byggetilbud.dk er det muligt at få et gratis tagtjek, i forbindelse med at du kan få tre gratis tilbud på din opgave. Det fungerer ved at du indsender en beskrivelse af dit tag til 3byggetilbud.dk, som herefter vil sætte dig i forbindelse med tre taglæggere, der alle står parat med et tilbud på din opgave.

Tilbuddet vil være på den efterfølgende opgave, som tagtjekket af dit tag vil afsløre behovet for. Det vil sige at taglæggerne vil gennemgå din beskrivelse, og afgive et tilbud på den opgave, som de mener vil være nødvendig efterfølgende.

Når du er kommet i kontakt med taglæggerne og har fået dine tilbud, vil du ikke være forpligtet af at skulle takke ja. Du vil altså kunne få tre helt gratis og uforpligtende tilbud, af taglæggere der gennem din opgavebeskrivelser tjekker dit tag, med henblik på at afgive et efterfølgende tilbud.

Når du kommer i kontakt med taglæggerne der afgiver tilbud på din opgave, er der dertil mulighed for, at du kan lave nærmere aftaler med taglæggerne. Du vil altså kunne få taglæggerne ud og besigtige dit tag fysisk.

Bemærk at dette skal ske efter særskilt aftale med taglæggerne, og at der ingen garanti er for, at det vil være gratis at få taglæggerne ud. Sørg derfor i den forbindelse, at få lavet en kalr aftale med taglæggerne, hvis du ønsker de skal komme ud og besigtige dit tag, i forbindelse med de tilbud de har afgivet.

Få 3 gratis tilbud på 3byggetilbud.dk