Hulmursisolering

Med en hulmursisolering vil du øge isolationsevnen, reducere varmeudslippet, og dermed spare mange penge på varmeforbruget i dit hus. Har du derfor en hulmur der ikke er isoleret, bør du kraftigt overveje en hulmursisolering.

Er du ved at se på mulighederne for at efterisolere dit hus, er det en rigtig god ide at starte ud med, at undersøge mulighederne for at isolere husets ydervægge. De er nemlig via de store facader på husets ydervægge, at størstedelen af varmeudslippet vil ske.

Har du et murstenshus er den bedste løsning til isolering af ydervæggen ofte en hulmursisolering, der er en billig og nem måde at efterisolere dine ydervægge. Vær dog opmærksom på, at det ikke er i alle tilfælde, at en hulmursisolering er den bedste løsning.

Her på siden har vi set nærmere på fordelene og priserne på en hulmursisolering, så vil du gerne vide mere om dine muligheder med en hulmursisolering, kan du med fordel læse med videre, og hvor vi også viser dig hvor, du får de bedste tilbud på din hulmursisolering.

Hvad er hulmursisolering

De sidste godt og vel 100 år har det været normal praksis, at opbygge murstensmure med en for- og en bagmur, således at der dannes et hulrum mellem for- og bagmuren. Ved en hulmursisolering, er det dette hulrum der isoleres.

En hulmursisolering foretages ved at der trækkes en mursten ud af murværket, hvorefter der blæses isoleringsgranulat ind i hulrummet. Alternativt kan der bores et hul i fugerne, hvorefter der blæses med isoleringsgranulat efter samme praksis.

Da en stor del af varmeudslippet i et hus sker gennem de store facader på ydervæggene, vil en hulmursisolering være en af de mest effektive isoleringer på et hus, hvis der ses på hvor stor en reducering i varmeudslippet der opnås. Dermed er en hulmursisolering samtidig også den efterisolering på et hus, hvorved du kan opnå de største besparelser på varmeregningerne.

Hvornår er det en god ide med en hulmursisolering

Det er altid en god ide at få efterisoleret en hulmur der ikke er isoleret, da der er meget store fordele forbundet med en hulmursisolering. En hulmursisolering er en relativt billig efterisolering, og med tanke på de store besparelser du vil opnå på dine varmeregninger, er en hulmursisolering en rigtig god investering på den lange bane.

Det kan også være en god ide at efterisolere din hulmur, i tilfælde hvor din hul allerede er isoleret. Er der tale om en ældre hulmur er der god sandsynlighed for, at isoleringen vil være faldet sammen, eller isoleringen kan være af en mindre tykkelse, sammenlignet med de tykkelser der isoleres med i dag.

Der er også tilfælde hvor en hulmursisolering ikke er den optimale løsning, og hvor du i stedet bør overveje andre former for isolering af dine vægge. Det kan være i tilfælde hvor isoleringen vil falde til bunds, og dermed ikke vil isolere hele væggen fra top til bund.

Et andet problem med en hulmursisolering er frostsprængninger i murstenene. Frostsprængninger i mursten kommer af, at temperaturerne i ydervæggen falder, som følge af den ekstra isolering i væggen.

Om en hulmursisolering er den bedste løsning for dig og din hulmur, afhænger derfor af flere forhold. Det kan derfor være en god ide og en stor fordel, at søge rådgivning hos en fagmand. Det kan være med til at give dig en større sikkerhed for, at du får valgt den helt rigtige isolering af din væg eller mur.

Undersøg om din hulmur er isoleret

For at afgøre behovet for en hulmursisolering, bør du først undersøge hvorvidt din hulmur allerede er isoleret. Er din hulmur allerede isoleret, kan du se på om det vil give mening, at efterisolere med mere isolering for en øget isolationsevne.

Er din hulmur ikke isoleret, og taler alle andre forhold for en hulmursisolering, kan du have store fordele ved at isolere din hulmur. Med en hulmursisolering vil dit hus reducere sit varmeudslip og varmetab markant, hvilket vil føre til store besparelser på dine varmeregninger, samtidig med at være med til at holde dit hus varmt.

Du tjekker din hulmur for isolering med infrarød stråling, der vil give information om hvor meget varme der slipper ud, og hvad behovet er for en efterisolering. Du kan alternativ foretage en destruktiv boring, og tjekke hulrummet for isolering.

Det er ikke altid at en hulmursisolering er den bedste løsning, selv om dine hulmure godt kunne bruge en efterisolering. Er dit murværk slidt eller af ældre årgang, kan det i nogle tilfælde bedre svare sig med en isolering af ydervæg udefra.

Hulmursisolering med flamingo

Flamingo er et meget fordelagtigt materiale at isolere med, og kan under de rette omstændigheder, giver en 20% større isolationsevne sammenlignet med andre materialer til isolering. Du bør derfor overveje at bruge flamingo, i forbindelse med at din hulmur skal efterisoleres.

En anden god fordel ved flamingo er de vand- og fugtafvisende egenskaber, der er en vigtig egenskab i et isoleringsmateriale. Til gengæld er flamingo meget brandbart, hvilket gør at isolering med flamingo oftest bedst er anvendt i ydervægge og lignende, hvor flamingoen ikke vil være omgivet af andre brændbare materialer.

Det gør flamingo til et meget velegnet materiale til hulmursisolering, men flamingo er ikke din eneste mulighed for valg af isoleringsmateriale. Andre alternativer eksisterer på markedet, så sørg for at undersøge dine muligheder grundigt.

Gør det selv hulmursisolering

Der er intet der forhindrer dig i selv at stå for din hulmursisolering, men du skal være klar over, at der på ingen måder er tale om en nem isolering, og at det kræver en del viden og erfaring på området, inden du bør begive dig ud i et gør det selv projekt.

Mange gange er det derfor den bedste løsning at få professionel hjælp, da du vil opnå en større sikkerhed for din hulmursisolering. Det kan i sidste ende være afgørende for, at du opnår de besparelser du har mulighed for på dine varmeregninger.

Samtidig undgår du også at din hulmursisolering udføres så forkert, at det vil være nødvendigt at gøre arbejdet om. Alt i alt er det altså af mange grunde ofte den bedste løsning, at gøre brug af professionelle fagfolk til din hulmursisolering.

Råd til hulmursisolering

Da der er tale om en ret så afgørende opgave, der gerne skulle kunne spare dig for mange penge på dine varmeregninger, så er det vigtigt at opgaven udføres korrekt. Du kan opnå en større sikkerhed for din hulmursisolering, ved at benytte følgende råd:

  • Få rådgivning: Du bør få rådgivning på din hulmursisolering, for at se på dine muligheder, herunder om behovet, samt på om der er andre og bedre alternativer.
  • Overvej andre alternativer: Det er ikke i alle tilfælde at en hulmursisolering er den bedste løsning, og du bør derfor også overveje og sammenligne med andre løsninger.
  • Tjek din husforsikring: Du skal huske at tjekke din husforsikring, og anmelde din efterisolering, for at være sikker på din husforsikring dækker.
  • Typen af isolering: Der findes mange muligheder for valg af isoleringsmateriale, og du bør derfor undersøge de forskellige typer grundigt, for at være sikker på at få den bedste type til din hulmursisolering.
  • Brug professionelle fagfolk: For at få det bedste resultat på din hulmursisolering, er det anbefalet at du benytter dig af professionelle fagfolk, der har kompetencerne til at løse opgaven korrekt og tilfredsstillende.

Isolering af ydervæg udefra

Det er som nævnt tidligere ikke i alle tilfælde, at det er den bedste løsning med en hulmursisolering. Er det også tilfældet for dig, bør du i stedet overveje andre alternativer, og hvor vi i så fald anbefaler, at du ser nærmere på en isolering af ydervæg udefra.

Ved en isolering af ydervæg udefra vil der blive påført isolering direkte på ydervæggen, hvorefter der opføres en ny facadebeklædning uden på. Det kan enten være en oppudsning, eller ved et træskelet. Denne form for isolering af ydervæg er meget effektiv, men samtidig også væsentligt dyrere, når der sammenlignes med en hulmursisolering.

Hvad der er den bedste løsning for dig afhænger af mange forskellige faktorer, og du kan derfor have stor fordel af, at få rådgivning til din isolering af en fagmand. En fagmand vil kunne rådgive dig om, den mest effektive måde at isolere din ydervæg.

Hvad koster en hulmursisolering

Der er flere faktorer der vil have indflydelse på hvad en hulmursisolering koster, og det er derfor svært at sige noget præcist om prisen, uden på forhånd at have en forudgående kendskab til opgaven med hulmursisolering.

Det vil blandt andet være tykkelsen af hulrummet der skal isoleres, typen af isolering der skal anvendes til isoleringen, samt ikke mindst den generelle kompleksitet ved opgaven. Afhængig af diverse faktorer, koster en hulmursisolering 100-200 kr. pr. m2.

Vær som sagt opmærksom på at prisen er vejledende, og at det ikke er muligt at sige noget om prisen, uden på forhånd at have et forudgående kendskab til opgaven. Ønsker du derfor en mere præcis pris på din hulmursisolering, får du det mange gange nemmest og hurtigst, ved at få et tilbud med pris af en håndværker.

I den forbindelse kan det være en god ide, at vælge at få tilbud fra en håndværker i dit nærområde. På den måde kan du spare udgifterne væk forbundet med, at håndværkeren vil have en længere transport til og fra opgaven.

Ønsker du tilbud fra en håndværker i dit lokalområde på din hulmursisolering, anbefaler vi at du benytter dig af 3byggetilbud.dk. Her slipper du ikke mindst for selv at bruge tid på det opsøgende arbejde, og får derudover tre gratis og uforpligtende tilbud på din hulmursisolering.

Få 3 gratis tilbud på en hulmursisolering

På 3byggetilbud.dk får du tre gratis tilbud på en hulmursisolering, ved blot at indsende en beskrivelse af din opgave. Du slipper således for alt det opsøgende arbejde, og vil modtage dine gratis tilbud på kun tre dage, da 3byggetilbud.dk vil påtage sig det fulde ansvar med at finde håndværkere med tilbud.

Ved at benytte dig af 3byggetilbud.dk opnår du derudover flere andre gode fordele, der ikke mindst hænger sammen med de billige tilbud, du ofte kan få på en hulmursisolering hos 3byggetilbud.dk. De billige tilbud skyldes den store konkurrence mellem håndværkerne, der kæmper om at vinde din opgave, og som derfor ofte vil sænke deres priser.

Har du accepteret et tilbud du har modtaget gennem 3byggetilbud.dk, vil du være økonomisk forsikret med den medfølgende entreprisegaranti. Den økonomiske forsikring består i, at entreprisegarantien yder økonomisk dækning, i tilfælde af din hulmursisolering leveres med fejl eller mangler.

Som det kan ses er der mange gode fordele at få hos 3byggetilbud.dk, når du skal have tilbud på din hulmursisolering. Du slipper for alt det opsøgende arbejde, vil få gratis og fordelagtige tilbud, og samtidig være økonomisk dækket med den medfølgende entreprisegaranti, hvis du vælger at acceptere et tilbud du har fået gennem 3byggetilbud.dk.

Få 3 gratis tilbud på en hulmursisolering:

  1. Beskriv opgaven med din hulmursisolering
  2. Indsend beskrivelsen af din opgave
  3. Få tre gratis tilbud på din hulmursisolering

Få 3 gratis tilbud på 3byggetilbud.dk