Huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen er en forlængelse af loven om forbrugersikkerhed ved køb og salg af fast ejendom, og som har til formål at yde en særlig beskyttelse ved for køber og sælger, ved køb og salg af ejerboliger.

Måden hvorpå huseftersynsordningen yder særlig beskyttelse til køber og sælger er, at der gives adgang til at tegne en ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen har til formål at yde forsikring mod, at der efter overdragelsen af en ejerbolig til en ny ejer, viser sig skjulte fejl og mangler på ejendommen.

For at kunne tegne en ejerskifteforsikring stilles der krav i huseftersynsordningen om, at der først udarbejdes henholdsvis en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Disse to rapporter har til formål at afdække væsentlige fejl og mangler, hvorefter ejerskifteforsikringen kun vil dække de fejl og mangler på ejendommen, som ikke fremgår af de to rapporter.

Disse tre elementer, tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten samt ejerskifteforsikringen, er de elementer der tilsammen udgør huseftersynsordningen. At have kendskab til huseftersynsordningen er derfor særligt vigtigt for dig, der står overfor enten et køb eller salg af en ejerbolig.

Tilstandsrapport og elinstallationsrapport

Tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten har til formål at afdække væsentlige og værdiforringende skader, fejl og mangler på ejendommen. Det vil herefter kun være de fejl og mangler der ikke fremgår af rapporterne, de såkaldte skjulte fejl og mangler, der vil være dækket af en ejerskifteforsikring.

Af den årsag er der også i huseftersynsordningen et krav om, at rapporterne udarbejdes af beskikke fagfolk. Dette er for at beskytte forsikringsselskaber mod, at de bliver pålagt urimelige erstatningskrav, som følge af dårligt udarbejdede rapporter. For tilstandsrapporten gælder det at det skal være en beskikket byggesagkyndig, mens det for elinstallationsrapporterne gælder, at det skal være en beskikket elinstallatør.

Det er ikke kun i forbindelse med en ejerskifteforsikring, at tilstands- og elinstallationsrapporterne er meget fordelagtige. Det gælder således også i forbindelse med det generelle køb og salg af en fast ejendom, hvor rapporterne kan have afgørende betydning under forhandlingerne.

For sælger kan rapporterne give mulighed for, at sælger kan nå at udbedre skader, fejl og mangler inden salget, og på den måde opnå en højere salgspris. For køber gælder lidt af det samme princip, da køber kan gøre eventuelle skader, fejl og mangler gældende overfor køber, og på den måde sikre sig en bedre købspris.

Skal du have udarbejdet tilstands- og elinstallationsrapporter, kan du hurtigt og nemt finde beskikkede fagfolk med tilbud på din opgave, ved at benytte dig af 3byggetilbud.dk. Her får du tre gratis tilbud på dine rapporter, helt uden selv at skulle bruge tid på det opsøgende arbejde.

Få 3 gratis tilbud på 3byggetilbud.dk

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring er meget fordelagtig for både køber og sælger, da den beskytter mod at der viser sig skjulte fejl og mangler på ejendommen, efter at ejendommen er overdraget til den nye ejer.

Særligt for sælger er en ejerskifteforsikring en stor fordel, da det er sælger der bærer det økonomiske ansvar for, at der viser sig skjulte fejl og mangler på ejendommen, i 10 år efter ejendommen er solgt og overdraget til den nye ejer.

Du kan hurtigt og nemt få gratis tilbud på en ejerskifteforsikring på findforsikring.dk, og hvor du samtidig slipper for alt besværet ved det opsøgende arbejde. Du udfylder således blot tilbudsformularen med relevante oplysninger, og så finder findforsikring.dk gratis tilbud på din ejerskifteforsikring.

Find din ejerskifteforsikring på findforsikring.dk