Renoverer du bolig for at sælge den? Lær om tinglysningsafgift

Er du i gang med at renovere din bolig for at sælge den? Så kan du her i artiklen lære om tinglysningsafgift, og andre vigtige forhold omkring tinglysning, som det er vigtigt at du kender til, hvis du er en del af en bolighandel.

Vi ser derfor også nærmere på hvad en tinglysning er, og hvorfor den er så vigtigt, samt nærmere på hvad en tinglysningsafgift er. Er dette interessant for dig, eventuelt fordi du er i gang med en renovering af din bolig for at sælge den, så kan du have fordel af at læse med videre her.

Hvad er tinglysning

Tinglysning er i juridisk forstand en sikringsakt der foretages på en fast ejendom. Konkret betyder det at en fast ejendom, en bolig, skal tinglyses, før at ejeren kan sikre sine rettigheder på ejendommen. Tinglysning foregår ved tinglysning i tingbogen.

Tingbogen er samtidig et register over rettighedshavere over alle faste ejendomme, hvilket står opført i matrikelsystemet. Hver matrikel er således udtryk for en fast ejendom, med tilhørende rettigheder, og som indeholder oplysninger om ejerens personlige oplysninger.

Det er ikke kun ved fast ejendom at der kan tinglyses, omend andre tinglysninger foregår i særskilte registre. Det gælder blandt andet for tinglysning af biler og andre motorkøretøjer i bilbogen. Principielt er der dog ingen egentlig forskel, da tinglysning handler om sikring af rettigheder, hvad enten der er tale om faste ejendom, biler eller andet.

Hvad er tinglysningsafgift

En tinglysningsafgift henviser til den afgift der betales når et dokument, såsom ved tinglysningen af en fast ejendom, indsendes til tinglysning. Tinglysningsafgift gælder uanset om der er tale om registreringen af et ejerforhold, pantebreve eller andet tinglysning.

Der vil således være en tinglysningsafgift når du skal stifte ejerskab og rettigheder over et skøde, men også ved servitutter, pantebreve og andet. Tinglysningsafgift er ikke en stor udgift, da tinglysningsafgift for nuværende er på 150 kr. Der er også tinglysningsafgift ved udskrifter fra tingbogen, hvilket også koster 150 kr. i tinglysningsafgift.

Få hjælp til tinglysning

Tinglysning kan godt være en lidt indviklet, omend simpel praksis. Det vil sige at det er en simpel proces for dem med forstand på tinglysning, mens det for andre er en helt ny verden, som godt kan være svær at forstå. Særligt med tanke på, at der er meget jura forbundet med tinglysning. Derfor kan det være en god ide, at få professionel hjælp til din tinglysning.