Elinstallationsrapport

En elinstallationsrapport er en rapport der giver oplysninger om tilstanden på en bygnings elinstallationer, og bruges ikke mindst i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Ved køb og salg er ejerboliger, er en elinstallationsrapport dertil en forudsætning for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring.

Står du derfor overfor et køb eller salg af en ejerbolig, og ønsker du i den forbindelse at tegne en ejerskifteforsikring, er det altså nødvendigt at få udarbejdet en elinstallationsrapport. Dette krav følger af huseftersynsordningen, der i tillæg til kravet om en elinstallationsrapport, også stiller krav til, at der udarbejdes en tilstandsrapport.

Elinstallationsrapporten og tilstandsrapporten er de to elementer, der tilsammen udgør huseftersynsordningen, og som giver adgang til at tegne en ejerskifteforsikring. For både køber og sælger er der, i tillæg til at få adgang til en ejerskifteforsikring, andre klare fordele ved elinstallationsrapporten og tilstandsrapporten.

For sælger af en fast ejendom vil elinstallationsrapporten afsløre væsentlige fejl og mangler, som sælger kan nå at udbedre inden salget. Det kan have stor betydningen for den endelige salgspris, da ejendommens værdi vil blive forringet, som følger af væsentlige mangler på ejendommens elinstallationer.

På samme måde vil elinstallationsrapporten afsløre væsentlige fejl og mangler, som køber kan bruge under forhandlinger om prisen, og dermed sikre sig en bedre købspris på ejendommen. Elinstallationsrapporten er altså en stor fordel for både køber og sælger.

For at få mere viden om fordelene ved en elinstallationsrapport, kan du læse med videre her på siden, hvor du finder alt den information du skal bruge, herunder om priser, samt hvordan du finder frem, til de bedste tilbud på en elinstallationsrapport.

Huseftersynsordningen

Ved køb og salg af ejerboliger giver huseftersynsordningen adgang til, at køber og sælger kan tegne en såkaldt ejerskifteforsikring. En ejerskifteforsikring dækker i tilfælde af, at der efter overdragelsen af ejerboligen til den nye ejer, viser sig skjulte fejl og mangler på ejendommen.

Ved skjulte fejl og mangler henvises der til fejl og mangler på ejerboligen, der for det første viser sig efter overdragelsen af ejerboligen til den nye ejer, og som for det andet ikke fremgår af elinstallations- og tilstandsrapporterne.

For at kunne tegne en ejerskifteforsikring stiller huseftersynsordningen således krav til, at der udarbejdes henholdsvis en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, der tilsammen er de to elementer der udgør huseftersynsordningen.

Ejerskifteforsikringen vil herefter dække de skjulte fejl og mangler, der viser sig efter overdragelsen til den nye ejer, og som ikke fremgår af de to rapporter. Det er muligt for både køber og sælger at tegne en ejerskifteforsikringen, men den er særlig vigtig for sælger, da det er sælger der bærer det økonomiske ansvar, i 10 år efter boligen er blevet solgt.

Huseftersynsordningen sigter ikke kun efter at beskytte køber og sælger, men også forsikringsselskaberne, der står for at tegne ejerskifteforsikringer. For at beskytte forsikringsselskaberne mest muligt, er der således og krav til, at rapporterne udarbejdes af beskikkede fagfolk, der er eksperter indenfor deres felt.

For elinstallationsrapporten er det et krav, at rapporten udarbejdes af en beskikket elinstallatør, mens det for tilstandsrapportens vedkommende gælder, at den udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig.

Hvad indeholder en elinstallationsrapport

I elinstallationsrapporten vil der fremgå oplysninger og information, om væsentlige og værdiforringende skader, fejl og mangler. De enkelte skader, fejl og mangler vil blive tildelt en karakter, og indskrevet i elinstallationsrapporten.

Karakteren gives efter hvor kritiske skader, fejl eller mangler der er på elinstallationerne, herunder om der er brandfare, og hvor risikoen for brandfaren i så fald er. Samlet set vil disse forhold og karakterer danne basis for elinstallationsrapporten.

Under udarbejdelsen af elinstallationsrapporten, vil der blandt andet blive set nærmere på eltavler, lavvoltsinstallationer, fejlstrømsafbrydere med mere, samt tages stikprøvekontroller af stikkontakter og lignende.

På hvilke ejendomme kan man få en elinstallationsrapport

Du kan i praksis få udarbejdet en elinstallationsrapport på enhver type ejendom, og kan således være en stor fordel, uanset hvilken type af ejendom du enten skal til at sælge eller købe. Vær dog opmærksom på, at der kun kan tegnes ejerskifteforsikringer ved køb og salg af ejerboliger.

En elinstallationsrapport er derfor særligt fordelagtigt og brugbar på enfamiliehuse, ejerlejligheder, andelsboliger, landejendomme og sommerhuse, da det er disse typer af boliger, hvorpå det er muligt at tegne en ejerskifteforsikring gennem huseftersynsordningen.

Er en elinstallationsrapport lovpligtig

En elinstallationsrapport er ikke lovpligtig, men vil i praksis oftest benyttes ved køb og salg af ejerboliger. Det skyldes kravet om en elinstallationsrapport under huseftersynsordningen, og for at der kan tegnes en ejerskifteforsikring.

For køber en elinstallationsrapporten, og den dertilhørende tilstandsrapport under huseftersynsordningen, meget afgørende og fordelagtigt i forbindelse med køb og salg af ejerboliger, og det ses derfor sjældent i praksis, at der ikke stilles krav til udarbejdelsen af en elinstallationsrapport.

Hvad koster en elinstallationsrapport

En elinstallationsrapport er væsentligt billigere end en tilstandsrapport, og kan normalvis fås til omkring 2.000 kr. Den endelige pris vil dog variere, og hvor det ikke mindst vil være boligens størrelse og alder, der vil have afgørende betydning for den endelig pris.

Da huseftersynsordningen stiller krav om både en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, kan du med fordel finde en virksomhed, der tilbyder udarbejdelsen af de to rapporter i et samlet tilbud. På den måde vil du ofte kunne få dine rapporter til en billigere pris, sammenlignet med at få separate tilbud på de to rapporter.

Få 3 gratis tilbud på en elinstallationsrapport

Ønsker du at få et tilbud på din elinstallationsrapport, anbefaler vi at du indhenter dine tilbud hos 3byggetilbud.dk. Her får du nemlig tre gratis tilbud på din elinstallationsrapport, og hvor du samtidig slipper for alt besværet ved det opsøgende arbejde.

Alt du skal gøre er således at indsende en opgavebeskrivelse, og så vil 3byggetilbud.dk påtage sig det fulde ansvar for, at finde tre tilbud på din elinstallationsrapport. Det vil de gøre på kun tre dage, og som sagt ganske gratis.

På 3byggetilbud.dk opnår du derudover flere andre gode fordele, og hvor du ikke mindst vil nyde godt af de meget fordelagtige tilbud du vil modtage på din elinstallationsrapport. De fordelagtige tilbud skyldes den store konkurrence om at vinde din opgave, og som ofte vil resultere i lavere priser og andre gode fordele.

Ved at acceptere et tilbud på din elinstallationsrapport du har modtaget gennem 3byggetilbud.dk, vil du opnå en stor beskyttelse med den medfølgende entreprisegaranti, der dækker i tilfælde af fejl og mangler på din elinstallationsrapport.

Få 3 gratis tilbud på en elinstallationsrapport:

  1. Beskriv din opgave kort og præcist
  2. Indsend din opgavebeskrivelse
  3. Modtag tre gratis tilbud på kun tre dage

Få 3 gratis tilbud på 3byggetilbud.dk