Tagmaling

Er dit tag begyndt at se slidt og gammelt ud, kan det måske have godt af en tagmaling. Med en tagmaling kan du forskønne dit tag, og få et tag der er flot og ser ud som næsten nyt.

Har du et tag der kunne trænge til en tagmaling, kan du med fordel læse med videre her på siden. Du finder således en masse relevant og brugbar information om en tagmaling, herunder om priser og fordele, samt de vigtigste forhold du bør være opmærksom på ved din tagmaling.

Derudover gennemgår vi også kort hvordan du selv kan stå for at male dit tag, og hvor og hvordan du finder frem, til de bedste og billigste tilbud på en tagmaling, så du igen kan få et tag der er flot og nyt at se på.

Ønsker du allerede nu et tilbud på din tagmaling, så anbefaler vi at du benytter dig af 3byggetilbud.dk. Her får du tre gratis tilbud på din tagmaling, og slipper samtidig for alt besværet forbundet med det opsøgende arbejde. Du indsender blot en opgavebeskrivelse, og så modtager du tre gratis tilbud, alt sammen på kun tre dage og som sagt helt gratis.

Få 3 gratis tilbud på 3byggetilbud.dk

Tagmaling pris

En tagmaling koster i mellem 75-200 kr. pr. m2. Ved tage med lavere hældning koster en tagmaling mellem 75-150 kr. pr. m2 (under 35 grader), mens prisen på en tagmaling ved tage med højere hældning (over 35 grader), koster mellem 150-250 kr. pr. m2.

Bemærk at ovenstående priser er vejledende, og at der er mange andre forhold der har betydning for prisen. Vil du gerne have en mere præcis pris på din egen tagmaling, er det nemmest at få et tilbud med pris af en maler.

Du kan hurtigt og nemt få tre gratis tilbud på en tagmaling på 3byggetilbud.dk, som vil sørge for at finde tre malere med tilbud på kun tre dage. Du slipper således for alt besværet ved det opsøgende arbejde, da du blot indsender en opgavebeskrivelse, hvorefter du modtager dine gratis tilbud på en tagmaling på kun tre dage.

Få 3 gratis tilbud på 3byggetilbud.dk

Hvad har indflydelse på en tagmaling pris

Der er en række faktorer der har afgørende betydning for den endelige pris, og som det er vigtigt at være opmærksom på, når du skal finde frem til tilbud på din tagmaling. Blandt de vigtigste faktorer findes:

 • Størrelsen på taget: Jo større taget er der skal males, jo mere maling skal der bruges, og jo længere tid vil opgaven tage at udføre, hvilket alt sammen vil få prisen til at stige.
 • Tagets hældning: Jo højere en hældning der er på taget, jo sværere og mere kompliceret bliver opgaven at udføre, og prisen vil som følge heraf stige.
 • Opgavens kompleksitet: Andre forhold ved taget kan øge opgavens kompleksitet og sværhedsgrad, hvilket også kan få prisen til at stige.
 • Lag maling: Antallet af lag maling er afgørende for hvor meget maling der skal bruges, og dermed på hvor mange penge der skal bruges på indkøb af materialer.
 • Asbest: Ved asbestholdige tage er der regler og krav der skal overholdes, og som besværliggør arbejdsprocessen, og dermed vil få prisen til at stige.

Hvorfor en tagmaling kan være en god ide

Med tiden vil et tag begynde at se nedslidt og gammelt ud, hvilket kan få mange til at ønske en ny og flot tagbelægning. Har du et tag der tåler en tagmaling kan du slippe for en udskiftning af taget, da en tagmaling kan få dit tag til at fremstå flot og som næsten nyt.

En tagmaling har derfor ikke mindst den fordel at den kan forskønne dit tag, hvilket først og fremmest har æstetiske fordele, da dit tag bliver pænere at se på, men som også kan være medvirkende til, at du får en højere pris ved et eventuelt salg af dit hus.

Et flot tag øger nemlig helhedsindtrykket af hele dit hus, og kan være afgørende for, at interesserede købere vælger at købe til en pris, som du gerne vil have for dit hus. Der er altså ikke bare æstetiske fordele, men også potentielle økonomiske fordele ved en tagmaling.

En tagmaling vil også påføre et beskyttende lag på dit tag, der øger modstandsdygtigheden overfor slemme vejrforhold. Det er dog ikke alle der deler den holdning, og det er under alle omstændigheder vigtigt at understrege, at en tagmaling ikke kan reparere et nedslidt eller beskadiget tag.

Det vil særligt være eternittage der vil have fordel af en tagmaling, men planlægger du en tagmaling af dit eternittag, bør du være opmærksom på, at mange producenter fraråder maling af ubehandlede eternittage.

Er du i tvivl om hvorvidt dit eternittag er et behandlet eternittag, kan du med fordel forhøre dig hos en fagmand. En fagmand kan foretage et tagtjek af dit tag, for at afgøre hvorvidt dit eternittag er behandlet eller ubehandlet, og om det i den forbindelse kan have godt af en tagmaling.

Gør det selv tagmaling

En tagmaling er en opgave du sagtens selv kan tilgå, og hvor du ved en gør det selv tagmaling, ikke mindst vil spare en masse udgifter væk, som følge af ikke at skulle betale en maler for din tagmaling. I det følgende har vi kort set nærmere, på de vigtigste forhold at være opmærksom på ved en tagmaling.

 • Tjek for slitage og skader: Inden du påbegynder din tagmaling, er det vigtigt du først tjekker dit tag for skader og slitage, som bør udbedres inden du påbegynder tagmalingen.
 • Afdæk med plast: Afdæk med plast som forberedelse til tagrensningen, så der ikke kommer vand ind under tagbelægningen.
 • Tøm tagrender: Tøm dine tagrender og nedløbsrør, så vandet fra tagrensningen kan ledes uforhindret væk fra taget uden problemer med tilstopninger.
 • Rens taget: Rens taget fri for snavs og skidt, og påfør med fordel en algebehandling af taget efter behov.
 • Imprægnering: Imprægner taget som forberedelse til tagmaling.
 • Afdæk inden maling påføres: Afdæk skotrender, skorstene, inddækninger, vinduer mv.
 • Mal taget: Når du har gennemgået alle foregående punkter, er det tid til at male taget. Efter behov vil det være nødvendigt med op til tre lag maling.

Vær opmærksom på asbest

Det er meget vigtigt at du er opmærksom på, om dit tag er et asbestholdigt tag. Er dit tag asbestholdigt gælder der nemlig en række lovkrav, som skal være opfyldt i forbindelse med renoveringer, herunder ved en tagmaling.

Har du et asbestholdigt tag er det ofte mest praktisk, at få et specialiseret firma til at stå for din tagrensning. Det samme gælder for den efterfølgende tagmaling, da virksomheder der specialiserer sig i tagrensning og maling af asbestholdige tage, vil have de fornødne kompetencer og udstyr til at udføre opgaven korrekt.

Følgende regler gælder ved tagmaling af asbestholdige tage:

 • Du må ikke foretage en højtryksspuling af dit tag
 • Du skal rense dit tag med svag vandforsyning og en blød svamp
 • Alt udstyr der anvendes skal være godkendt til brug på asbestholdige tage

Tjek dit tag for asbest

Som nævnt ovenfor er der særlige lovkrav der gælder ved asbestholdige tage, og det er derfor vigtigt at du undersøger dit tag for asbest, inden du påbegynder renoveringer på taget, herunder ved en tagmaling.

 • Eternittag opført før 1984: Er dit eternittag opført før 1984 vil det altid indeholde asbest, og vi anbefaler i sådanne tilfælde, at du overlader din tagmaling til professionelle og specialiserede fagfolk.
 • Eternittag opført mellem 1984 og 1988: Er dit eternittag opført mellem 1984 og 1988, er der stor sandsynlighed for, at dit tag indeholder asbest, og du bør derfor undersøge dit tag nærmere.
 • Eternittag opført efter 1988: Er dit eternittag opført efter 1988 indeholder det ikke asbest, og du kan derfor arbejde og renovere på taget, uden hensyn til lovkrav ved asbestholdige tage.

Er du i tvivl om hvorvidt dit tag indeholder asbest, eksempelvis hvis du ikke kender den præcise alder, kan det mange gange være muligt at afgøre alderen på dit tag, ved at undersøge tagpladerne.

På tagpladerne vil der således fremgå et tal, der siger noget om årstallet på tagbelægningen. Starter tallet med et 4 eller et 5 tal, så vil dit tag ikke indeholde asbest, mens tallene 0 og 1 som det første tal, vil betyde at dit tag indeholder asbest.

Der vil ofte være tilfælde hvor det ikke er muligt at aflæse tallene på tagpladerne, enten fordi de er slidt væk, eller fordi der aldrig har været tal på tagpladerne. Kender du ikke alderen på dit tag, og kan du ikke aflæse alderen via tagpladerne, så bør du forhøre dig hos en fagmand, der kan foretage et tagtjek af dit tag.

Få 3 gratis tilbud på en tagmaling

På 3byggetilbud.dk er det hurtigt og nemt at få tre gratis tilbud på en tagmaling, og hvor du samtidig slipper for at skulle bruge tid og besvær, på selv at skulle stå for det opsøgende arbejde. Du skal blot beskrive din opgave så præcist som muligt, sende den til 3byggetilbud.dk, og så vil du modtage tre gratis tilbud på kun tre dage.

I tillæg til ovenstående fordele vil du også opnå flere andre gode fordele, hvor du ikke mindst vil modtage meget billige tilbud på din opgave. Det skyldes at der er en stor konkurrence tagmalerne mellem, der kæmper om at vinde din opgave, og som derfor vil sænke deres priser og tilbyde andre gode fordele.

Når du accepterer et tilbud du har modtaget gennem 3byggetilbud.dk, vil du også have stor fordel af den medfølgende entreprisegaranti, der dækker i tilfælde af fejl og mangler på din opgave. Entreprisegarantien er altså en økonomisk garanti for, at du får leveret det aftalte resultat.

Få 3 gratis tilbud på en tagmaling:

 1. Beskriv dit tag og den tagmaling du ønsker kort og præcist
 2. Send din opgavebeskrivelse til 3byggetilbud.dk via opgaveformularen
 3. Få tre gratis tilbud på under tre dage

Få 3 gratis tilbud på 3byggetilbud.dk