Hvad koster det at udskifte et undertag

Der kan være stor forskel på hvad det koster at udskifte et undertag, da der er mange forskellige faktorer der vil spille ind på den endelige pris, og hvor ikke mindst typen af undertag og størrelsen på taget, vil have afgørende betydning for prisen.

Afhængig af ovenstående og andre faktorer, vil det koste mellem 200-400 kr. pr. m2 at udskifte et undertag. Et undertag kommer dog som oftest som en del af et nyt tag, og det kan derfor være svært at sige præcist, hvad prisen er på et nyt undertag.

Vi gør derfor opmærksom på at ovenstående prissætning er vejledende, og at den derfor ikke kan sige noget præcist eller konkret, om prisen på udskiftningen af dit undertag. Får et få en mere reel pris på udskiftning af dit undertag, er det nemmest at indhente et tilbud med pris fra en taglægger, der på forhånd har taget et mere indgående kig på opgaven.

På 3byggetilbud.dk kan du hurtigt og nemt få tre gratis tilbud med pris, og hvor alt du skal gøre for at få dine tilbud er, at indsende en beskrivelse af din opgave. Så snart din opgavebeskrivelse er modtaget, vil du få dine gratis tilbud på under tre dage.

Få 3 gratis tilbud på 3byggetilbud.dk

Hvad koster det at udskifte et undertag

Hvad kan have betydning for prisen på udskiftning af undertag

Der er flere faktorer der vil have afgørende betydning for den endelige pris, og som er vigtige at være opmærksom på, inden du påbegynder udskiftningen af dit undertag. Blandt nogle af de væsentligste faktorer findes følgende:

  • Typen af undertag: Der er prisforskel på de forskellige typer af undertag, og hvor de hårdere typer af undertag koster mere, sammenlignet med de mindre hårde samt blødere typer af undertag.
  • Størrelsen på taget: Størrelsen på taget hvorpå der skal udskifte med nyt undertag, vil i sagens natur også have afgørende betydning for prisen. Jo større taget er, jo mere stiger prisen på udskiftningen af undertaget.
  • Opgavens generelle kompleksitet: Opgavens kompleksitet henviser til den generelle sværhedsgrad ved opgaven, og om der er komplikationer der gør, at arbejdsprocessen besværliggøres. Jo sværere opgaven er at udføre, jo mere vil det koste at udskifte et undertag.
  • Type af tagbelægning på dit tag: Et nyt undertag kommer som oftest som en del af et nyt tag, og derfor vil prisen på undertaget mange gange også afhænge af, hvilken type af tagbelægning du skal have lagt. Prisen på undertaget vil nemlig indgå i den samlede pris på den nye tagbelægning.
  • Opgavens geografiske placering: Der kan være fordel i at benytte en taglægger i dit lokalområde, da der vil være ekstra udgifter forbundet med, at taglæggeren vil have en længere transport til og fra opgaven. De ekstra transportudgifter vil i sidste ende betyde, at prisen på udskiftning af dit undertag vil stige.

Hvorfor er et undertag så vigtigt

Et undertag tjener et meget afgørende formål på din tagkonstruktion, da undertaget forhindrer at der kommer vand og fugt ind under tagkonstruktionen. Vand og fugt inde under tagkonstruktion er meget alvorligt, og kan føre til meget dyre skader og renoveringer.

Derfor er det meget vigtigt med et undertag, og ikke mindst, at undertaget er lagt korrekt. Er undertaget ikke lagt korrekt kan det ikke tjene sit formål, og risikoen for skader som følge af vand og fugt i tagkonstruktionen vil stige betragteligt.

Har du derfor mistanke om at dit undertag er slidt, beskadiget eller lagt forkert, er det vigtigt du reagerer så hurtigt som muligt, så vand og fugt ikke spreder sig i din tagkonstruktion, og i værste tilfælde til selve huskonstruktionen. På den måde kan du bedre sikre dig mod, at der ikke opstår vand og fugtskader, som vil koste dig mange penge som følge af renoveringer.

Typer af undertag

Der findes overordnet set tre typer af undertag, det faste, mellemfaste og lette undertag. Afhængig af hvilken type tagbelægning du vælger, kan det være nødvendigt eller tilstrækkeligt med den ene eller anden form for undertag.

Fast undertag

Et fast undertag består oftest af hårde træplader af krydsfiner eller OSB-plader, og er den mest hårdføre form for undertag. Bruges blandt andet ved tagbelægninger med tagpap, hvor tagpap vil svejses eller limes fast til undertaget. Et fast undertag er som regel også det dyreste undertag at få lagt. Et fast undertag er et såkaldt diffusionslukket undertag.

Middelfast undertag

Et middelfast undertag består ligesom af et fast undertag af plader, der dog er af en mindre tykkelse, blandt andet gips, masonit og huntonit plader. Som følge af de tyndere plader er et middelfast undertag, ikke ligeså hårdført som et fast undertag, men vil som regel være billigere i prisen. Et middelfast undertag er som udgangspunkt et såkaldt diffusionsåbent undertag.

Let undertag

Det lette undertag er den mindst hårdføre form for undertag, og består af en tagdug i plastik. Det lette undertag er det nemmeste undertag at lægge, og sammenholdt med den billigere materialepris, er et let undertag den billigste form for undertag at få lagt. Et let undertag er et såkaldt diffusionsåbent undertag.

Hvilken type undertag skal du vælge

Det vil typisk være typen af tagbelægning på dit tag, der vil være afgørende for dit valg af undertag. Det er derfor vigtigt at du på forhånd vælger et undertag, der passer til tagbelægningen på dit hus.

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på forholdene mellem diffusionsåbent og diffusionslukket undertag. Har du beboelse på en 1. sal, vil det eksempelvis oftest være praktisk med et diffusionsåbent undertag (let/middelfast), da det giver bedre plads til beboelsen.

Her vil et diffusionslukket undertag ikke være at foretrække, da et diffusionslukket undertag stiller større krav til ventilation og dampspærre, hvilket hæmmer mulighederne for beboelse på 1. salen.

Du kan med fordel søge rådgivning hos en byggerådgiver, for at få vurderet hvilken type undertag du bør vælge. Da undertaget tjener et meget afgørende formål på din tagkonstruktion, betaler det sig at have helt styr på forholdene, inden du påbegynder lægningen af dit nye undertag.

Få 3 gratis tilbud på et udskiftning af undertag

Indsend en beskrivelse af din opgave med udskiftning af undertag, og indsend den via opgaveformularen på 3byggetilbud.dk. Herefter vil du på kun tre dage, modtage tre helt gratis og uforpligtende tilbud på at udskifte et undertag.

Du slipper altså ikke mindst for selv at skulle stå for det opsøgende arbejde, da 3byggetilbud.dk vil påtage sig alt ansvaret for at finde håndværkere med tilbud, alt sammen på kun tre dage og som sagt helt gratis.

Du opnår samtidig flere andre gode fordele gennem 3byggetilbud.dk, hvor du blandt andet vil få billige og fordelagtige tilbud på udskiftning af dit undertag. Det skyldes den store konkurrence mellem håndværkerne, der kæmper om at vinde din opgave, og som vil sænke deres priser og fordele for at afgive det bedste tilbud.

Har du først accepteret et tilbud gennem 3byggetilbud.dk, vil du være dækket med den med medfølgende entreprisegaranti. Entreprisegarantien dækker i tilfælde af fejl og mangler på din opgave, og er dermed din økonomiske sikkerhed for, at du får leveret et tilfredsstillende resultat som aftalt.

Få 3 gratis tilbud på at udskifte et undertag:

  1. Beskriv din opgave så præcist som muligt
  2. Send din opgavebeskrivelse til 3byggetilbud.dk
  3. Få tre gratis og uforpligtende tilbud på kun tre dage

Få 3 gratis tilbud på 3byggetilbud.dk